​​​​​​​Made with Sparkle​

The Lord is my shepherd

PSALM 23

by king David

webdesign

#1

badanie potrzeb ma kej ti je?

Szczegółowa analiza celów i potrzeb pozwala uniknąć nieścisłości w późniejszych etapach projektowania witryny internetowej

#2

idée fixe

Idea ułatwia wyznaczyć cel i kierunki działań. Łatwiej nam wówczas tworzyć nowoczesne i przyjazne dla użytkowników funkcjonalności

#3

przepływ informacji

Dobrze zaprojektowana struktura strony ułatwia użytkownikom poruszanie się po serwisie. Nasz cel to trzy kliknięcia do produktu

#4

makieta

Zanim pojawi się koncept graficzny opracowujemy makietę strony, na której łatwiej akceptować proponowane rozwiązania

#5

koncept graficzny

Na tym etapie opracowywane są zarówno szczegółowe jak i ogólne rozwiązania graficzne. Nasze projekty są tożsame z księgą identyfikacji marki

#6

kodowanie

Projekt graficzny poddawany jest obróbce programistycznej. Dbamy o tzw. pixel perfect co oznacza, że efekt końcowy oddaje projekt graficzny

#7

testy

Zanim serwis zostanie oddany do użytku poddawany jest on testom weryfikującym bezpieczeństwo, przepływ informacji, użyteczność względem użytkowników

#8

rozbudowa

Strony internetowej można w dowolny sposób rozbudować. Posiadasz landing page, a chciałbyś mieć sklep internetowy? Zgłoś się do nas

#9

optymalizacja

Analiza ruchu w serwisie pozwala wyszukiwać słabe ogniwa. Dzięki temu łatwiej nam lepsze rozwiązania co może przyczynić się do wzrostu skuteczności serwisu

Minimum

999 PLN

 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum

Zamawiam

Medium

1499 PLN

 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum

Zamawiam

Premium

1999 PLN

 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum

Zamawiam